Jakie badania wykonuje centrum okulistyczne?

Jednym z podstawowych badań, rozpoczynające dalsze leczenie jaskry jest badanie dna oka. Dzięki niemu jest możliwość ustalenia, czy są jakieś uszkodzenia anatomiczne, znajdujące się w okolicy tarczy nerwu wzrokowego.

Badanie obrazowe, które ma na celu ocenę nerwu wzrokowego, oraz warstwy włókien nerwowych. Wykonywane jest za pomocą jednej z najnowocześniejszych aparatur, które w bardzo precyzyjny sposób są w stanie określić, na jakim poziomie rozwoju jest jaskra i czy np. wskutek tego zostały uszkodzone nerwy wzrokowe. W Polsce tę aparaturę można znaleźć m.in. w centrum okulistycznym, a także w różnego rodzaju poradniach jaskrowych. Pozwala to na skuteczne kontrolowanie rozwoju choroby i efektywności podjętego leczenia. Nie jest wystarczające osiągnięcie ciśnienia wewnątrz oka na odpowiednim poziomie. Badanie obrazowe jaskry można wykonywać za pomocą następujących metod:

– GDx

– optyczna koherentna tomografia dna oka

– SD OCT

– tomografia zmian jaskrowych

Leczenie zaćmy – najczęściej przeprowadzane badania

Badania związane z polem widzenia są jednymi z najczęściej zalecanych w przypadku pacjenta, który chce rozpocząć leczenie zaćmy lub leczenie jaskry. Używa się w tym celu specjalnie stworzonych programów komputerowych. Badanie w bardzo precyzyjny sposób analizuje pole widzenia, biorąc pod uwagę obszar 30˚ od tzw. centrum. W przypadku osób narażonych na wyżej wymienione schorzenia oczu zaleca się powtarzanie tego badania wraz z dokładną analizą przynajmniej raz do roku, ponieważ pozwala to na kontrolowanie efektywności stosowanego leczenia i ewentualnego postępowania choroby.

Pomiar ciśnienia wewnątrzgałkowego jest równie często przeprowadzanym badaniem, w czasie którego używa się specjalnych tonometrów takich, jak:

– Tonometr Schi&oslashtza,

– Tonometr „komputerowy”,

– Tonometr aplanacyjny Goldmanna,

– Tonometria dynamiczna konturowa.

Nie należy również zapominać o badaniu kąta przesączenia, za pomocą którego można obserwować naturalną drogę, którą odpływa ciecz wodnista.

Dodaj komentarz